İşyerlerinde yangın çıkması muhtemel yerlerin belirlenmesi, yangınla mücadele malzemelerinin standartlara uygun olarak seçilmesi, acil kaçış yollarının belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenmesi, yangınla mücadele malzemelerinin tamamının periyodik olarak kontrolü gibi konularda rehberlik hizmeti verilir. Personelin eğitimi ve olası yangın durumunda yaşanabileceklerin provası niteliğinde tatbikatlar ile, alınan önlemler ve personel eğitimlerinin verimi test edilir, gerekli iyileştirmeler yapılır.

Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.