Çağ OSGB; mevzuatta belirtilen araç ve gereçlerle donatılmış olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

Bu çerçevede işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilerin sağlık gözetimini gerçekleştirir.

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, bilgilendirilmelerini iş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesini ve acil durum planının hazırlanmasını sağlar.

İlk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını önemser ve gerçekleştirir.

Çağ OSGB’nin temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hususunda Denetim ve Eğitim hizmeti verilmesidir.

Çağ OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini arttıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, iş güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini teknik uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

Çağ OSGB tüm faaliyetlerini kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A , B ve C Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Sağlık Personellerinden oluşan kadrosu ile sürdürmektedir.