ÇAĞ OSGB hizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman İşyeri Hekimleri ile hizmet sağlar. İşyeri hekiminin işi çalışanların işe uygunluğunu denetleyip, onları meslek hastalıklarına karşı korumaktır. Kuruluşlarda sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları oluşturmak için, hekimlerimiz çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermektedir. İşyeri hekimlerimiz yaptıkları bütün işlemleri, doktor-hasta mahrumiyetini göz önünde bulundurarak, kayıt altına alır ve işe uygun olmadığı durumlarda bu durumu işverene tebliğ eder.

 

İŞYERİ HEKİMİ NE YAPAR?

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmakİşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak